torsdag 28. august 2008

Avlyst øving

Då Rodney er på kurs, blir det ikkje øving torsdag 04.09.08.
Dette gjeld både aspirantar og hovudkorps.

onsdag 13. august 2008

Viktige meldingar

Til aspirantar, juniorar, medlemer i hovudkorpset og føresette!


Fyrste øvinga i haust blir saman med Kviteseid, sundag 17.august (ikkje laurdag 16.), kl. 15.00 - 17.00 i musikksalen på Gimle. Både aspirantar og hovudkorps møter altså kl.15.00.


Kl.17.00 inviterer vi så spelarane, føresette og syskjen til sosialt samvere og grilling ved bryggja. Ta med eigen mat og drikke!

Øvingane framover blir på denne måten:
Aspirantar: Torsdag, kl. 17.00 – 18.00
Juniorar og hovudkorps: Torsdag, kl. 18.00 - 20.00.

Telefonkatalogar
Åse må ha rapporteringsskjemaene seinast 26.august!

Kronprinsparet vitjar Fyresdal onsdag 8.oktober.
Dette blir midt i haustferien. Dersom korpset blir spurde om å
spele – kven kan stille opp denne dagen?? Gje melding til Rodney om du kan eller ikkje.

Heimesida til korpset ligg på denne adressa: fyresdalmu.blogspot.com
Her blir du oppdatera på kva som skjer i korpset.


Helsing
styret

tirsdag 12. august 2008

Samanristingstur til Rauland eller seminar på Dalen

Same helga som vi har bestemt at vi skal til Rauland, har vi fått invitasjon til seminar på Dalen. Eg har lagt ut ei meiningsmåling der det gjeng an å stemme på det ein helst vil. Dette også for å sjå om websida vår blir bruka.

Velkomen til eit nytt fint korpsår!!!!

Hei, alle musikantar. Fyrste øving blir søndag 17.08.08 saman med Kviteseid Hornmusikk. Øvinga er for både aspirantar og hovudkorps.
Vi møtas på musikkromet på Gimle, og spelar frå kl. 15.00-17.00. Etterpå reiser vi ned i Bryggeparken for å grille og kose oss. Alle tar med seg grillmat.P.S. Torsdagsøvingane vil for hovudkorpset vere frå 18:00-20:00 som før.