onsdag 30. september 2009

St.Louis Blues

Her er lenkje til St.Louis Blues http://notebutikken.no/product_Info.asp?Pid=4420

Høgreklikk på lydeksempel og så klikk lagre mål som, då kan du lagre den på pcen din.

søndag 20. september 2009

Nytt bibliotek.

Vi skal spele i samband med opning av nytt bibliotek onsdag 14.10.09. Meir info. kjem seinare.

P.S: God tur til Polen, til dei som skal det.

Hei

Tusen takk for ei fin øving 19.09.09. Me fekk spela spela mykje både store og små. Det var og veldig hyggeleg å ha med Rodney, Torbjørn og Tor Christian. Tusen takk til Anne Berit og Angela som "laga" mat til oss.

Det var og moro at så mange foreldre, besteforeldre og andre kunne kome og høyre på konserten. Det vart ei fin avslutning i bassenget.

Politiattest

Krav om politiattest i Fyresdal Musikkorps

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep
mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.

I Fyresdal Musikkorps blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillitseller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal
fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Else Berit Mandt Gaaren
e-post:else.berit.gaaren@fyresdal.kommune.no
telefon:47863548

eller hans/hennes stedfortreder:
Robert Saly
e-post:rs@placement.no
telefon:93484388

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de
opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller
tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om
seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å
innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og
undertegnes av begge. Else Berit Mandt Gaaren
sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes
ikke til korpset.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Else Berit Mandt Gaaren.
Fyresdal Musikkorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming.


Med vennlig hilsen
Styret i Fyresdal Musikkorps
Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på
http://www.musikkorps.no/politiattest

torsdag 10. september 2009

Avlyst seminar o.a.

Aspirantar, juniorar og hovudkorps!


Tysdag 15. september: Øving for hovudkorpset, kl.18.00-20.00.

Torsdag 17. september: Inga øving

Laurdag 19.september


Kl.10.00-17.00: Øving for hovudkorpset
Kl.12.30-13.30: Matpause. Tak med niste!!
Kl.13.30-16.15: Øving for juniorar og aspirantar.

Sarke har opplegg for aspirantane, medan juniorane blir med hovudkorpset.

Kl.16.15: Matpause. Arr.komitéen serverer suppe.
Kl.16.45: Uformell konsert for interesserte.
Avslutning i symjehallen.
Her er óg småsyskjen og føresette velkomne til å deltake.

Seminaret er avlyst. Det blei for få påmelde.Helsing
styret

mandag 7. september 2009

Foreldremøte/øving 10.09.09

Hei, alle i hovudkorpset og juniorar må hugse å take med instrument til torsdag, vi øver som vanleg når øving foreldremøtet er slutt. Øvinga 17.09 blir flytta fram til tysdag 15.09, avdi dirigenten skal på kurs.

fredag 4. september 2009

Foreldremøte

Foreldremøte i musikksalen 10.sept., kl.18.00.

Korpset har likevel fått dugnadsarbeid på Dyrskuen. De vil få eigen oversikt over arbeidslister frå arr.komitéen.

Vi vil prøve å arrangere seminar for alle korpsa i Vest-Telemark, 19.-20.september. Sjå seinare skriv om dette.