torsdag 19. august 2010

Fyrste øving hausten 2010

Hei, me har fyrste øving torsdag 26.08.10. Både aspirantar og hovudkorps møter på skulen kl. 18:00.

Håpar at alle saman held fram i korpset, eg veit det er nokon som reiser vekk på skular. Håpar de stikk innom når de er heime. 

Eg vil ynskje Rodney velkomen tilbake som dirigent og instruktør etter eitt års permisjon.

onsdag 4. august 2010

Bilder Sommarlandfestivalen

Hei, her er link til eit album frå festivalen Sommarlandfestivalen