torsdag 10. september 2009

Avlyst seminar o.a.

Aspirantar, juniorar og hovudkorps!


Tysdag 15. september: Øving for hovudkorpset, kl.18.00-20.00.

Torsdag 17. september: Inga øving

Laurdag 19.september


Kl.10.00-17.00: Øving for hovudkorpset
Kl.12.30-13.30: Matpause. Tak med niste!!
Kl.13.30-16.15: Øving for juniorar og aspirantar.

Sarke har opplegg for aspirantane, medan juniorane blir med hovudkorpset.

Kl.16.15: Matpause. Arr.komitéen serverer suppe.
Kl.16.45: Uformell konsert for interesserte.
Avslutning i symjehallen.
Her er óg småsyskjen og føresette velkomne til å deltake.

Seminaret er avlyst. Det blei for få påmelde.Helsing
styret

Ingen kommentarer: