torsdag 27. mai 2010

Sommarlandfestivalen

EKSTRA BILLETTAR TIL SOMMARLAND Dersom nokon ønskjer ekstra billettar for personar som ikkje er festivaldeltakarar, kan vi reservere modererte billettar til Sommarland under festivalen. Prisen er på kr 190,-

Viss det nokon av foreldra som ynskjer å kom til Bø Sommarland for å høyre korpset spele, sei i frå til Elin Skaali for bestilling av billettar, dette er rimlegare enn å kjøpe billett sjølv.

Ingen kommentarer: