onsdag 19. november 2008

Korpsaktivitetar november og desember

Vi skal selje julenek i år og, desse må pyntast. Dette skal vi gjere torsdag 27.11, på skulen, håpar mange kan hjelpe til med dette. Vi skal og selje kakeboksar. Laurdag 13.12 skal me ha stand på jolemarknaden.

Sjå på årsplanen, speling i Hegglandsgrend er flytta frå 09.12 til 11.12. Der står alle andre spelingar og.

Ingen kommentarer: