torsdag 20. november 2008

Speling november og desember
Til aspirantar, hovudkorps og føresette!
Fyresdal Musikkorps

Liste over ulike spelingar og oppgåver fram til jol.
dag og dato
tid
kven

Torsdag 27.11.
Kl. 17.00
Vi pyntar jolenek.
Alle

Fredag 28.11.
Kl. 18.00:
Jolegrantenning i sentrum.
Møt fram kl. 17.30!
Alle
NB! Gjerne nisseluer!

Sundag 30.11.
Kl. 17.00:
Jolegrantenning på Veum.
Møt fram kl. 16.45!
Alle

Onsdag 03.12.
Kl. 18.00:
Kransekakebasar!!
Vi spelar ute/inne frå kl.17.45.
Konsert kl.18.30.
Alle
NB! Korpsgenser.

Fredag 05.12.
Kl. 12.00
Jolemarknad på POS
Aspirantar

Kl. 17.00:
Nye Joker
Møt fram 16.45!
Hovudkorps
(Alle utanom aspirantar)

Kl. 18.00:
Hauggrend Nye
Hovudkorps
(Alle utanom aspirantar)

Torsdag 11.12.
Kl. 17.00:
Heggland Daglegvare
Møt fram kl. 16.45!
Lita gruppe frå ungdomsskulen


Laurdag 13.12.
Kl. 11.30
Øving i kyrkja.
Hovudkorps
(Alle utanom aspirantar)
Kl. 13.30
Jolemarknad i sentrum.

Alle
Sundag 14.12.
Kl. 18.00:
Me syng og spelar jola inn.
Møt fram kl. 17.30!
Hovudkorps
(Alle utanom aspirantar)
NB! Uniform!

Onsdag 24.12.
Kl. 15.00:Spele på POS.
Lita gruppe.
Kl. 16.15: I kyrkja.
Møt fram kl. 15.45!
Hovudkorps
(Alle utanom aspirantar)

OBS! Det blir inga øving (gjeld alle), torsdag 4.12. og torsdag 18.12.
Sosialt samvere på fyrste øvinga etter nyttår, torsdag 08.01.2009


.

Ingen kommentarer: